Stavgången höst 2020

Stavgången ny startplats. Scoutgården