Besöket Stens hus 14 maj

Från besöket på Stens hus samt Radioklubbens uppvisning på F13