IT

IT

Uppgifter
• Verka för ökad IT-kompetens bland äldre
• Bevaka och förmedla kunskap om IT-relaterade samhällsnära tjänster ex.vis 1177, banker, Skatteverket.

Gruppansvarig
Kent Andersson
Tel.: 070-612 70 03
E-post: kentandersson@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Lars Bjurman
Tel.: 079-340 70 79
E-post: lars.bjurman@gmail.com