IT

IT

Uppgifter
• Verka för ökad IT-kompetens bland äldre
• Bevaka och förmedla kunskap om IT-relaterade samhällsnära tjänster ex.vis 1177, banker, Skatteverket.

Gruppansvarig
Kent Andersson
Tel.: 070-6127003
E-post: kentandersson@telia.com

Övriga gruppmedlemmar
Lars Bjurman
Tel.: 079-3407079
E-post: lars.bjurman@gmail.com