IT-Café

IT-Caféet öppnar måndagen den 22/1 kl 14.
När det är månadsmöte flyttas mötesdagen till tisdag.
Lokal: Annexet Sjövikskyrkan, Polisvägen 3.
IT-Caféet täcker in olika teman enligt uppgjord och distribuerad plan.
Deltagarna har här möjlighet att få hjälp med IT-problem.