Ny vision för Norrköpings kommun

Under 2024 pågår arbetet med att ta fram en ny vision för Norrköpings kommun. Syftet med den nya visionen är att skapa en gemensam bild av framtidens Norrköping.

Under perioden 18 mars - 5 maj har alla möjlighet att delta i arbetet genom att svara på tre frågor. Delaktigheten är viktig för att säkerställa en inkluderande och representativ vision.

Du når frågorna genom att scanna QR-koden här eller på norrkoping.se/vision . För mera information se bifogad fil.