Måndagen den 10 januari

På grund av det rådande pandemiläget måste vi tyvärr ställa in månadsmötet i januari.

På grund av det rådande pandemiläget måste vi tyvärr ställa in månadsmötet i januari.


Men vill du lyssna till föredraget "Om depression hos äldre - upptäck, förebygg och stötta" med Pia Gudmundsson, så kommer här en länk till föredraget:

Länk, klicka här 

Depression hos äldre - upptäck, förebygg och stötta

Man behöver inte acceptera att äldre personer blir deprimerade och tappar livslust. Forskare Pia Gudmundsson, Centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs Universitet, berättar om hur man kan upptäcka, förebygga och behandla depression hos äldre.