Lunch tillsammans

Personbilden är ej tillgänglig.

Karl-Erik Morén