Styrelsen

Styrelsen 2023

Hugo Tamm

Ordförande till och med 31/5

Hans Lindberg

Ordförande från 1/6

Bengt Simonsson

Vice ordförande

Vera Tannefors

Sekreterare

Inger Andersson

Vice sekreterare

Per Kjellin

Kassör

Bernt Sjödin

Ledamot

Karl-Erik Morén

Ledamot