Upplev svenskbygderna i Minnesota 7-17 september 2024

Res tillsammans med SPF Seniorerna Daladistriktet.