Sommarcafé 3 den 9 augusti

Det var 20 medlemmar som samlades vid ICA-parkeringen i Krokek.
Vi plockade ihop oss i våra bilar och samåkte till Stavsjö Bruk museum.