Värvningstävling för hela förbundet!

Efter många års uppehåll är det äntligen dags för en nationell värvningstävling inom SPF Seniorerna.

Under oktober och november gäller det att värva så många nya medlemmar som möjligt. Den förening inom varje distrikt som värvat flest nya medlemmar, i förhållande till sitt medlemsantal 1 oktober, vinner 5000 kr. Bland de 26 distriktsvinnarna kommer det även att koras en nationell vinnare som får ytterligare 10 000 kr. I värvningstävlingen finns det också möjlighet för en enskild medlem att vinna en valfri resa under 2023 med tidningen Senioren till ett värde av upp till 20 000 kr.

Värvningstävling för föreningarna

Värvningstävlingen kommer att ha följande upplägg. Samma information samt en grov tidsplan finns på förbundets intranät. 

 • Värvningstävlingen genomförs under oktober och november månad.Inom varje distrikt utses en (1) vinnande förening.
 • Inom varje distrikt utses en (1) vinnande förening.
 • Den förening i distriktet som får störst procentuell andel nya medlemmar under perioden, i förhållande till sitt medlemstantal 1 oktober, utses till vinnare.
 • Förbudet tar ut statistik för samtliga föreningar 1 oktober som används som utgångspunkt.
 • Endast helt nya medlemmar räknas, ej medlemmar som tillkommit på grund av byte av förening, sammanslagning eller liknande.
 • Medlemskapet ska vara registrerat under perioden 221001–221130
 • Medlemskapet ska vara aktivt
 • Medlemsavgiften ska vara betald och registrerad på förbundets konto senast 2022-12-31
 • Förbundet kommer att ta fram en vy i medlemsregistret som kan användas av föreningar och distrikt för att mäta nya medlemmar.
 • Distriktet meddelar förbundet senast 15 januari 2023 vilken förening som har vunnit. 
 • Förbundet betalar ut vinsten direkt till den vinnande föreningen. 
 • Förbundet betalar ut vinsten direkt till den vinnande föreningen. 
 • Bland de 26 vinnande föreningarna utser förbundet en (1) nationell vinnare vilken får ytterligare en vinstsumma på 10 000 kr från förbundet. 

Individuell värvningstävling
För att uppmuntra alla befintliga medlemmar att värva nya medlemmar kommer även en individuell vinnare att utses. 
Denna vinnare utses bland dem som anmält att de rekryterat en ny medlem för att få en Sverigelott. Vinsten är plats för en eller två personer på någon av tidningen Seniorens resor under 2023 till ett värde upp till 20 000 kr. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

 • Den som värvat en ny medlem under perioden 1/10 – 30/11 anmäler det i formuläret på sidan nymedlem.se.
 • Den som värvat får som vanligt en Sverigelott.
 • Ju fler man värvat desto större chans att vinna.
 • Förbundet kommer att stämma av med den nya medlemmen att vinnaren verkligen var den som värvade.

Läs mer på förbundets intranät under Marknadsföring och Rekrytering. 
 
Vänliga hälsningar
Veronica Sjölin
Marknadschef SPF Seniorerna