Bostadsförsöket

Vi som skriver är forskare vid Lunds universitet och vi bedriver just nu ett spännande forskningsprojekt om tillgängligheten i det svenska bostadsbeståndet tillsammans med föreningen Vetenskap och Allmänhet, i samverkan med de tre största pensionärsförbunden. Projektet är ett medborgarforskningsprojekt vilket innebär att alla medborgare kan medverka och hjälpa oss att samla in data. Men vi vänder oss framförallt till seniorer. I detta projekt vill vi veta förekomsten av miljöhinder i vanliga bostäder. För att medverka behövs appen ”Bostadsförsöket” och en tumstock. Projektet är igång under september och oktober. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor. Stort tack på förhand för att du engagerar medlemmarna i er lokalförening! Varma hälsningar Marianne Granbom, docent i arbetsterapi, Lunds universitet Susanne Iwarsson, professor i gerontologi, Lunds universitet

Appen: "Bostadförsöket" finns att ladda ned i Google Play och App Store.

Jag har laddat ned och svarat, det tog för mig 15 minuter.