Förbundet bjuder in till Zoom kurs

Förbundet bjuder in alla medlemmar till två olika kurser för att bidra till digital delaktighet. Kurs 1 ger baskunskaper i Zoom för att kunna delta i ett Zoom-möte. Kurs 2 är för dig som vill kunna leda ett Zoom-möte (du måste gå kurs 1 för att kunna delta i kurs 2) Se bifogad inbjudan för datum och klockslag.