Förbundet bjuder in till Zoom kurs

Förbundet bjuder in alla medlemmar till två olika kurser för att bidra till digital delaktighet.

Kurs 1 ger baskunskaper i Zoom för att kunna delta i ett Zoom-möte.
Kurs 2 är för dig som vill kunna leda ett Zoom-möte (du måste gå kurs 1 för att kunna delta i kurs 2)

Se bifogad inbjudan för datum och klockslag.