Ny information från Qstar

Här kommer mer information från Qstar om deras olika kort, de hänvisar också till sin hemsida www.qstar.se