Årsmöte 2021

Föreningens årsmöte är nu genomfört.
Det var sju medlemmar som samlades fysiskt i Scoutgården den 25 februari. Årsmötet genomfördes enligt per capsulam. Förhandling utfördes på betryggande avstånd i dessa Coronatider. Till ordförande för årsmötet valdes Kurt Björk och till sekreterare Marie-Louise Westerberg. Årsmötet spelades in på video. Filmen kan ses via nedanstående YouTube länk. Klicka på Läs mer och sedan på Film årsmöte 2021