Brev ang. Krokeks bibliotek

Styrelsen har skickat en skrivelse till Norrköpings kommun. Brevet riktat till Kultur och Fritidsnämnden ang. planerna att lägga ner Krokeks Bibliotek.