Stavgången har startat.

Stavgången har startat men med ny runda fr.o.m. fredagen den 9 oktober

Vid starten av stavgången fredagen den 2 oktober hade 9 medlemmar mött upp för att promenera den vanliga rundan vid Uttersberg.
En runda som varit densamma sedan år 2013. Många har emellertid önskat en annan sträckning och helst mer skogsterräng.
Så...
Fr.o.m fredagen den 9 oktober kommer vi att byta sträcka till ca 3 km i skogen norr om Scoutgården/tennisbanorna.
Vi samlas vid Scoutgården/Tennisbanorna (Syrenvägen) fredagar kl. 09:30 för stavgången på lätta stigar ca 3 km. Med eller utan stavar, för att gemensamt gå upp mot Eketorp och den nya sträckan.
Inriktningen är att stavgången ska kunna ske där tills vinterväglaget sätter stopp och vi måste återgå till mer halkfri rutt.
Nu hoppas vi på att fler medlemmar vill komma med!
Väl mött!
Marie-Louise