Information om Coronavirus

Hej!

Vi har precis fått information från SPF centralt där man skriver att Folkhälsomyndigheten kommit med en ny rekommendation. Den säger att äldre inte skall lämna hemmet i onödan. Det betyder att man från SPF Seniorernas förbund nu rekommenderar att förenings-och distriktsmöten skjuts på framtiden eller ställs in. Detta gäller alla typer av aktiviteter.

Styrelsen i SPF Bråviken har beslutat att följa dessa råd. Detta innebär att alla aktiviteter ställs in tills vidare.

SPF centralt uppmanar yngre fullt friska medlemmar att hjälpa äldre medlemmar med inköp av mat och apoteksärenden om de saknar yngre släktingar och vänner. Om medlem känner behov av hjälp med inköp kan man meddela någon i styrelsen om detta.

Styrelsen följer utvecklingen och återkommer med information om något kommer att förändra detta beslut.
Styrelsen för SPF seniorerna Bråviken
Kolmården 2020-03-16