Julhälsning

Nu går våra aktiviteter på sparlåga över jul- och nyårshelgerna. Många har engagerat sig för att göra vår förening bra under året. Flera av våra aktiviteter har haft ökat deltagande. Medlemsantalet har ökat ordentligt under året. Vårt tema har som tidigare varit att stimulera knoppen, kroppen och själen med strävan till en känsla ”idag bättre än igår”.
Nu vill jag tacka alla funktionärer för ert fina arbete under året. Samtidigt önskar jag er och alla medlemmar en riktigt God jul och ett Gott Nytt År.

Göran Tunesson
Ordförande