Världsglaukomvecka 2018

Glaukomföreningen i Östergötland anordnar denna dag. Läs mer här.