Styrelsen 2023

Ordförande Ewa Palm

f.d mellanstadielärare och skolbibliotikarie. Gillar att röra på sig, utforska nya platser/kulturer/företeelser och sammanhang. Med mitt Styrelsearbete vill jag verka för att föreningen kan erbjuda social gemenskap, där alla känner sig välkomna. Jag vill ordna aktiviteter och göra ett bra program som utmanar.

Sekreterare Ingela Classon

f.d. brevbärare. Gillar att cykla, promenera, simma, resa, fixa aktiviteter med kompisar. Med mitt Styrelsearbete vill jag aktivera mig själv och andra.

 

Kassör Christer Wolrath

f.d. byggnadsingenjör. Gillar att måla. I övrigt är alla hobbies nedlagda. Med mitt Styrelsearbete vill jag hjälpa till så gott jag kan för att utveckla föreningen.