220817 Resekommittén

Föreningens resekommitté samlades onsdag den 17 augusti 2022 för att erbjuda och planera kommande resor.

Foto: Johansson