220429 Mårtenssons

Studiebesök och lunch på Hotell Mårtensson den 29 april.
Deltagaranmälningarna haglade in då studiebesöket på Mårtenssons blev känt och det blev fullt på bara några dagar.