220325 Distriktsstämma

SPF Seniorerna Hallands Distriktsstämm i Vinberg fredagen den 25 mars 2022 samlade ca 170 deltagare från hela länet. Efter sedvanliga förhandlingar framfördes bevis och diagram av Hanna Falk Erhag, Göteborgs Universitet, på att 70-åringar idag är som 50-åringar.
Så, upp med hakan! Det är många fina år kvar.