231108 Målarna - fritt

Den 8 november var det åter dags för de idoga Målarna att ta plats i gamla Scoutstugan.
Målarna består av Jan Johansson, Anders Blomqvist, Christer Wolrath, Lasse Linderoth, Claes Karlsson, Arne Edlund och Jan Wassman (ledare).

Foto: ArneE