220818 Bangolf

Varje torsdag under året spelas det bangolf i föreningen. Denna torsdag, 18 augusti 2022, spelades det bra golf, vilket föranledde följande foto med kommentar.

Foto: Gunilla Paulsson