220706 Styrelsemöte

Mitt i sommaren, torsdag den 7 juli, kallade Margaretha till ett extra styrelsemöte.
Det var inget allvarligt, om man nu inte tycker att föreningens 40-års jubileum senare i höst är det. Läs mer här nedan.

Foto Margaretha Persson