Värmlandsresan 21-23 maj 2019

Gänget från SPF Snöstorp drog ut på turné.
Glada i hågen, det glada humöret är me´.
Ack Värmeland du sköna
det blev ingen skröna.
Vi upplevt Selma, Fröding och Lars Lerin,
parker så sköna – en natur så fin
Tossebergsklätten och Frykens strand,
Rottneros blomsterprakt och Ransäters land.

Möten med guider av bästa sort
markerar resan som det bästa vi gjort.
Värmlands humor med värme och glöd
från Thomas all ledning, trygghet och stöd.

Nu vänder vi åter till västkustens strand,
Från kommttén vi tackar för fina vänskapsband.
(Margaretas dikt)