220901 Vingrupp 1

Torsdagen den 1 september 2022 startade Vingrupp 1 upp sin hösttermin. Det blir sammantaget 4 träffar under säsongen.

Foto: Margaretha Persson