Stipendium och rekryteringstävling 2018

Vid SPF´s årsstämma 2018 fick SPF Seniorerna Snöstorp mottaga SV´s föreningsstipendium, se motivering. Föreningen fick även 1:a pris i rekryteringstävlingen.