Anhörigstöd

Det finns kanaler att tillgå om du skulle behöva stöd och hjälp om du vårdar en närstående. Se nedan.

Anhörigas Riksförbund, Halmstad, har en hemsida här:

Vill du läsa mer om kommunens anhörigstöd, kan du gå hit.