200205 Målarna del 1

Målarna är en grupp, som har sitt ursprung från en av Vinkunskapskvällarna (är ni förvånade?). Efter en sådan kväll var det några karlar, som skojade om att på kul försöka dra igång en aktivitet för att teckna och måla. Det var 3-4 stycken som nappade på idén och eftersom en av vinkunskapsprovarna, Jan Wassman, också var konstnär, så var hälften av idén genomförbar. Sedan kom ytterligare några namn med på listan, Christer Wolrath, Jan Johansson, Claes Karlsson, Anders Blomqvist, Lasse Linderoth och Arne Edlund.

Vid första träffen, den 5 februari 2020, fick vi lära oss penn- och kolstreckens mysterium, samt också lite färglära.