221117 Vingrupp 2

Torsdag den 17 november hade Vingrupp 2 sin sista träff för året.

Foto: Annika Wolrath