220407 Mamma Mia

Torsdagen den 7 april blev äntligen resan av till musicalen Mamma MiaThe Party på Rondo i Göteborg.
Det var två år sedan resan bokades, men har blivit uppskjuten p.g.a. pandemin.

Tack Annika Wolrath, som bidragit med nästan alla foton. Åke Persson har bidragit med två av fotona + en liten film, som inte kan laddas ner här.