230215 Styrelsemöte

Sista Styrelsemötet innan en ny Styrelse väljs på kommande Årsmöte.
Vår ordförande, Margaretha Persson, avgår nu som ordförande i föreningen efter 6 fantastiska år.

Foto: ArneE