220516 PrinsBertils stig

Som en del av Friskvårdsveckan ordnades en vandring på Prins Bertils stig måndagen den 16 maj. 27 tappra var villiga att motionera i toppenväder.
Efter välförtjänta 13 km vandring nalkades lunch på Tylösands Golfklubb.