191008 HLR

Nils-Ebbe Sevandersson, Jan Paulsson, Staffan Ankar, Margareta Eriksson, Sune Jonsson och Keith Linde.

Nils-Ebbe, Margareta, Sofia Johansson Marken, Jan Johansson, Sune Jonsson och Keith Linde.