Vår-sommar 2018

Bilder från olika aktiviteter vår och sommar 2018.
Trädgårdscirkel bild 1 - 3, Gökotta bild 4-5. Styrelsen kuverterar bild 6,
Sommargympa med bad och avslutande korvgrillning, från bild 7.