220302 Hjärnkoll

Vi var 11 st som samlats i Margarethas lilla röda stuga, den 2/3 2022, för att ta oss an Hjärnkolls frågor.
De som hörsammat kallelsen till hjärnornas kamp var Karl-Axel Sjöstrand, Marianne Sjöstrand, Kerstin Carlsson, Lennart Järnö, Mats Johansson, Britt-Marie Jonsson, Floyd Holmberg, Berndt Nilsson, Arne Edlund, Åke Persson och Margaretha Persson.