230207 Canasta BlåH samt Servicehuset

Canasta-grupperna och Plump-gruppen hade på nytt sin aktivitet tisdagen den 7 februari 2023. På bägge ställena, Blå Huset och Servicehuset, var det god stämning och mycket skratt, rapporteras det från säker källa.

Foto: Arne E och Claes Karlsson