220201 Canasta

Ett roligt kort- och tankespel för alla!
Vi träffas i två lokaler varje tisdag klockan 14:00. Den ena gruppen på Snöstorps Servicehus, Ljungbyvägen 28 och den andra i Blå Huset, Kornhillsvägen 30.

Bilderna nedan är från Blå Huset och togs den 1 februari 2022
Foto: Arne Edlund