230309 Målarna - änglar

Torsdag den 9 mars 2023. I denna långdragna och sega följetong om Målarna, en grupp konstintresserade män i SPF Seniorerna Snöstorp, har vi nu kommit till nästa prövning. Det är att teckna och måla Änglar! Men först fick vi en liten vägledning av Jan W om hur vi ska göra när vi syftar ett motiv. Det ska jag inte gå närmare in på här, men lite
av det hade vi användning för då vi skulle teckna Änglar. Några av oss hade redan gett upp från början och körde sina egna motiv.

Målarna består av Jan Johansson, Anders Blomqvist, Christer Wolrath, Lasse Linderoth, Claes Karlsson, Arne Edlund och Jan Wassman (ledare).

Foto: ArneE