200213 Målarna del 2

Under träff två, gällde det att måla av frukter.

Deltagare: Jan Wassman, Arne Edlund, Jan Johansson, Claes Karlsson, Lasse Linderoth, Christer Wolrath och Anders Blomqvist