Vår förening

SPF SENIORERNA SNÖSTORP är en lokal förening av Sveriges Pensionärsförbund, som är en ideell organisation med klar neutral inställning till religion och partipolitik. Förbundet är auktoriserat av regeringen som Remissorgan i Pensionärpolitiska frågor.

SPF SENIORERNA HALLAND har 40 föreningar fördelade över länet med tillsammans drygt 13700 medlemmar.
I vår förening har vi drygt 600 medlemmar.

I vår verksamhet ingår att tillvarata medlemmarnas intressen t ex genom att delta i det Kommunala Pensionärsrådet (KPR), samt att informera om aktuella samhällsfrågor, som berör pensionärer.

Föreningens syfte är att samla medlemmarna till träffar och aktiviteter för en innehållsrik och trivsam gemenskap. Detta sker genom följande:

Regelbundna månadsträffar med varierat program 3:dje måndagen i månaden (ej i juni och juli månad) samt en och annan tillställning med dans och underhållning. Utflykter, resor och studiebesök. Studiecirklar och annan hobbyverksamhet. Avtal med Länsförsäkringar Halland. Rabatt på hemförsäkringar samt villa- och motorförsäkringar. Försäkringsombud för SPF Seniorerna Snöstorp är Hans Henriksson, tel. 035-443 14.

De flesta aktiviteter annonseras under rubriken Föreningsaktuellt som införs måndagar, onsdagar och fredagar i Hallandsposten. Under denna rubrik annonserar även de övriga SPF-föreningarna i Halmstad sina kommande program. Oavsett föreningstillhörighet är du som medlem välkommen att delta i dessa sammankomster. 

Alla aktiviteter presenteras på vår egen hemsida: https://www.spfseniorerna.se/snostorp och på vår Facebooksida (endast för medlemmar).

Medlem kan var och en bli som uppbär pension av något slag – oavsett ålder - även den som är gift eller sambo med medlem.

Medlemsskap erhålls genom att kontakta medlemsansvarig Christer Karlsson tel: 070-308 58 43 eller gå in på föreningens hemsida under "Bli medlem" och fylla i formuläret.  

Föreningens adress är: SPF SENIORERNA SNÖSTORP
c/o Margaretha Persson
Ljungbyvägen 16, 30263 Halmstad.

Välkommen som medlem i SPF Seniorerna Snöstorp!

Sidan uppdaterad 220322