Kurs i mobiltelefoni

Två kurser i mobiltelefoni och Ipad/surfplatta hölls under hösten 2018 under ledning av Åke Persson.
Nya kurser är planerade till våren 2019.