220504 Vårfest

Den traditionsenliga Vårfesten gick av stapeln den 4 maj 2022. Det var 125 medlemmar, som bänkade sig till dukat bord Snöstorps Allmogegård.
Foto: Margaretha Persson