200122 Målarna Planering

Nu var det dags för en ny aktivitet i SPF Seniorerna Snöstorp: Målarna.

Planeringsträffen gjordes hemma hos Jan Johansson. Medverkande var Claes Karlsson, Lasse Linderoth, Christer Wolrath, Arne Edlund och Jan Wassman. Jan Wassman är ledare i gruppen.

Här las strategin för gruppen upp och ateljén är tänkt att vara i Scoutstugan, Snöstorp.