Digital fixare

Halmstads kommun satsar på att öka den digitala delaktigheten och kompetensen hos seniorer genom att anställa en digital fixare.

En digital fixare gör hembesök, är kostnadsfritt och är främst till för kommuninvånare från 75 år samt för personer som har beviljat hemtjänstinsatser i Halmstads kommun. Den digitala fixaren ska stödja, installera och hjälpa till att målgruppen kommer i gång med användandet av olika appar, digitala tjänster, sociala medier eller andra kommunikationsverktyg i vardagen.