Aktiviteter, GöttMos och lite oro!

132 medlemmar kom in, från en strålande sol, till mars månads medlemsträff i Kornhillskyrkan. Varför?

Jo, de ville naturligtvis inte missa all information, underhållning, fika och lotteri...ja, t.o.m. lite mobilkunskap smög sig in!

Men låt oss ta det från början. Och början, det är alltid vår ordförande Margaretha Persson, som lättar på trycket (i all välmening!). Men denna gång började hon med några allvarsord om den kris som pågår i Ukraina. En skrämmande närhet till oss. Vi tar emot flyktingar och vänliga människor skänker massor till de behövande. Föreningen själv gör ingen egen insamling, utan hänvisar till de större organisationerna för detta ändamål. Passande nog, så tar jag avslutningen av träffen redan här, då vi unisont sjöng "I natt jag drömde...". En bra och tänkvärd avslutning.

Nåväl. Det var sedan dags för duon Gött Mos, som spelade gamla evergreens som det var svårt att sitta still till. Flera ville nog upp och dansa, men vågade inte. Herregud, vi är ju för gamla för sån´t!

Några av låtarna, som Svante Paulson och Mats Svensson (bland alla Göteborgsskämt) spelade jag in och som du kan lyssna på här.

Sedan kallade Margaretha upp undertecknad för att jag skulle ge en kort information om hur man lägger in en egen app på vår Hemsida i mobilen. Tydligen välbehövligt, då det var många som ville ha hjälp efteråt med det tekniska.

Därefter följde ytterligare information om alla de aktiviteter vi har. Styrelsen har förresten beslutat, att vi även i fortsättningen ska ha anmälningslappar till olika aktiviteter på träffarna. Orättvist för oss som är förhindrade att gå på träffarna, säger några. Men i beslutet ligger också, att alla aktiviteter ska ligga på Hemsidan och Facebook samtidigt. Så tänkt på det: Alla aktiviteter, i den mån att alla uppgifter finns tillgängliga, finns på vår Hemsida och delges även på Facebooksidan.

Sedan var det dags för fika. Alla var ganska sugna på fikat, då GöttMos tog en timme i anspråk för sin underhållning, så kaffetarmen började verkligen höra av sig.

Som vanligt avslutades träffen med lottdragning på inträdesbiljetten och några blev lyckliga över det. Skänker även en tacksamhetens tanke till den duktiga "personalen", alltså medlemmar som ställer upp och hjälper till med kaffeservering och iordningsställande av lokalen. Som alltid proffsigt.

Ja, avslutningen har jag skrivit om, men inte att Margaretha tog upp hela den nya Styrelsen på podiet som en presentation. Och så här såg de ut då. Nu är de väl några dagar äldre.

 

Som vanligt, då jag skriver om de olika aktiviteterna vi har i föreningen, så är reportaget högst personligt skrivet av undertecknad. Har jag missat något eller att något blivit fel, så meddela mig gärna.

Arne Edlund       edlundarne@gmail.com