Månadsmötet 16/9 2019

Stressigt värre - eller?

Konstatera mer - värdera mindre!

Caroline Svensson är Stresspedagog och visade oss många saker, som vi inte alltid tänker på i vår vardag. Bland mycket annat, så berättade hon om vad återhämtning betyder för oss. Caroline berättade om sitt eget liv, som varit fyllt med stress och måsten och t.o.m. dödlig sjukdom, och hur hon tog sig ur detta med ett nytt tänkande; hon ville hjälpa andra som "gått i väggen" genom att utbilda sig till Stresspedagog.

Stress är inget nutidsproblem. Stress har funnits i alla tider. Men förr kunde man återhämta sig mellan varven, något som man inte har tid med idag. Genom handuppräckning kunde vi konstatera att det inte var många i lokalen som vilade en stund mitt på dagen. Den återhämtning man får genom denna vila är många gånger livsviktig i den ålder vi befinner oss i.

Som ett litet experiment fick vi koncentrera oss på att tänka på våra kroppsdelar, vi fick koncentrera oss på att "stänga ute" ex. ljud och bara uppfatta synliga saker och tvärtom, d.v.s. att blunda och bara lyssna. Att på det viset upptäcka vår verkliga värld med ljud- och synintryck, kan många gånger vara omvälvande.

Caroline lärde oss också vad orden introvert och extrovert betyder, men det tänker jag inte redovisa här, då det visar sig att orden har en betydligt större och vidare innebörd än vad Caroline framhöll. Men Caroline menade att man som person, laddar sina batterier på olika sätt beroende på om man är utåtriktad eller inåtvänd. Det viktiga är, att man laddar sitt batteri utifrån den person man är. Om man går för långt utan att ta paus, så går man in i väggen. Så är det bara.

Den bästa medicinen mot ond stress är att äta riktig mat, röra på sig, vila samt reflektera över vad just du vill göra.

Var snäll mot dig själv!

Trafikinformation

Så ställde sig då Caj Nilsson, medlem av styrelsen, tillika vår "trafikminister" upp på scenen (med den äran!) och berättade om allt nytt inom trafikregler som blivit till. Bland annat då om övergångsställen, cyklister och gångtrafikanter. Allt det nya är ganska rörigt och det blir inte lättare med alla "om" och "men" som läggs in i reglerna. Men i stort gick reglerna ut på, att du även i fortsättningen måste vara extra försiktig när du korsar en körbana som cyklist eller gångtrafikant. Så inget nytt där!

Men en viktig ny regel, som jag inte visste, var att: "Gående som använder vägrenen, körbanan eller en gemensam gång- och cykelbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. (7 kap 1 § trafikförordningen)". Och varför är den regeln så viktig då? Ja, enligt min mening, så är det enda vettiga att kunna se mötande cyklister än att plötsligt bli omkörd av en sådan bara någon cm från mig...ett litet snedsteg på vägen hem efter t.ex. SPFs Pubträff skulle ju få förödande konsekvenser.

Skönhet på äldre dar

Agneta Nilsson, gjorde sedan en presentation av sin kurs "Skönhet på äldre dar", till vilken det var många som anmälde sig. Dock finns platser kvar i de olika grupperna, så det är bara att höra av sig på tel. 0731-842 811 om du vill vara med. Första datum för kursen börjar den 30 september. Se mer i Kalendern här på hemsidan, där du kan se mer om vad kursen innebär.

SPF Snöstorp på Facebook

Arne, alltså undertecknad, var sedan framme och berättade om vår hemsida. Den fungerar idag som en sida med Puffar för kommande event, reportage från aktiviteter, hela vårt program samt inte minst Kalendern. I Kalendern kan du klicka på de olika aktiviteterna och komma vidare till en ny sida med information och kontakt.

Men nyheten (som är ca två månader gammal) är, att vi nu startat en Facebooksida, som endast är till för oss medlemmar i SPF Snöstorp. Och mycket riktigt, Facebookgruppen är döpt till just "SPF Snöstorp" och är en sluten grupp endast för oss.

Tanken med Facebooksidan är, att du som medlem kan gå in och skriva något som du tycker är bra eller något som du inte tycker är bra, vad gäller föreningen. Du, som är aktivitetsledare, ska kunna gå in på sidan och meddela förändring av t.ex. tider eller lokal. Här kan du också "puffa" för din aktivitet för att skapa intresse.

Om du inte är med och gärna vill, så ska du registrera dig på Facebook (om du inte redan är registrerad). Sedan söker du gruppen SPF Snöstorp och får där göra en ansökan om att få gå med. Med hjälp av ansökan kollar jag vårt medlemsregister och godkänner dig. Och vips! så är du medlem på sidan. Svårare är det inte.

Goda mackor och glada vinnare

Som vanligt bjöd våra duktiga mötesvärdar på goda mackor till kaffet och ett antal lyckliga vinnare drogs på entrélotten.

Jag, som skrivit detta, har gjort det ur eget perspektiv och det finns absolut saker som jag missat eller omedvetet kanske förvrängt. I så fall ber jag om ursäkt och skulle det vara något som du absolut vill ska med på denna sida, så tveka inte att höra av dig till mig, Arne Edlund tel. 0708-290 243 eller edlundarne@gmail.com. Detta gäller också andra frågeställningar du har om vår hemsida respektive Facebookgrupp.